Ochotnicza Straż Pożarnaw Paprotni
Strona główna · baza wiedzy · odznaczenia

Odznaczenia

baza wiedzy

Złoty Znak Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej

Złoty Znak Związku OSP RPNadawany jest za długoletnią aktywną działalność w Ochotniczej Straży Pożarnej lub w Związki Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Odznaką tą może być uhonorowana osoba lub instytucja, które w sposób znaczący zasłużyły się dla działalności Związku OSP RP, jak również Ochotnicza Straż Pożarna o co najmniej 100-letniej działalności.

Osoba lub instytucja przewidziane do nadania Złotego Znaku Związku OSP RP powinny posiadać Złoty Medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa". W sytuacjach szczególnych, Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP, może odstąpić od warunku posiadania Złotego Medalu "Za Zasługi dla Pożarnictwa".

Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza

medal honorowy im. Bolesława ChomiczaNadawany jest za zasługi dla rozwoju i umacniania Związku OSP RP oraz Ochotniczych Straży Pożarnych. Medal ten mogą otrzymać OSP i ich członkowie, działacze Związku OSP RP oraz osoby, instytucje i organizacje społeczne. Medalem tym mogą być uhonorowane oddziały Związku OSP RP wyróżniające się w realizacji celów Związku.

Osoby, instytucje i organizacje przewidziane do nadania Medalu Honorowego im. Bolesława Chomicza powinny posiadać Złoty Medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa", dodatkowo instytucje i organizacje (w tym OSP) powinny posiadać 75-letni staż swojej działalności.

Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza zawsze nadawany jest wraz z dyplomem i wręczany głównie podczas obchodów jubileuszy OSP i Związku OSP RP.

Medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa"

Nadawany jest za wyróżniającą się działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Medalem tym mogą być odznaczane osoby, instytucje i organizacje (w tym OSP, ich członkowie oraz działacze Związku OSP RP).

Za Zasługi dla Pożarnictwa

Warunkiem nadania medalu wyższej klasy jest posiadanie medalu klasy niższej przez co najmniej 4 lata. Ochotnicze Straże Pożarne charakteryzujące się aktywną działalnością mogą być przewidziane do uhonorowania Medalem "Za Zasługi dla Pożarnictwa". Klasa medalu odpowiada jubileuszowi:

  • 25 lat - medal brązowy
  • 50 lat - medal srebrny
  • 75 lat - medal złoty

Odznaka "Strażak Wzorowy"

strażak wzorowyMoże być nadawana czynnym członkom OSP za wzorową działalność, zaangażowanie i godną postawę społeczną. Strażak OSP przewidziany do nadania tej odznaki powinien: złożyć ślubowanie, uzyskać wyszkolenie odpowiadające pełnionej funkcji i posiadać co najmniej trzyletni staż działalności w OSP.

Odznakę „STRAŻAK WZOROWY” prezydium zarządu oddziału powiatowego Związku OSP RP nadaje członkom ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu.

Odznaka "Za Wysługę Lat"

Za Wysługę LatPrzewidziana jest dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz działaczy Związku OSP RP, wykazujących się działalnością przez co najmniej pięć lat. Odznaka uzupełniana jest w cyklu pięcioletnim oznaczeniem liczby lat działalności w OSP.

Odznaka "Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza"

Jest wyróżnieniem nadawanym członkom młodzieżowych i harcerskich drużyn pożarniczych za aktywną działalność w drużynie przy Ochotniczej Straży Pożarnej. Odznaka posiada trzy stopnie:

  • pierwszy stopień - brązowa - może być nadana po złożeniu ślubowania i posiadaniu półrocznego stażu w drużynie
  • drugi stopień - srebrna - może być nadana po uzyskaniu odznaki pierwszego stopnia i posiadaniu 1,5 rocznego stażu w drużynie
  • trzeci stopień - złota - może być nadana po uzyskaniu odznaki drugiego stopnia i posiadaniu 2,5 rocznego stażu w drużynie
Odznaka Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza

Członkom MDP w wieku 17-18 lat można przyznać po złożeniu ślubowania srebrną odznakę MDP z pominięciem brązowej. Odznakę złotą można nadać po półrocznym okresie posiadania odznaki srebrnej i wykonywaniu funkcji instruktorskich w szkoleniu drużyny. Złota odznaka MDP może być przyznawana działaczom Związku OSP RP pracującym z młodzieżą pożarniczą. Uchwałę w tym zakresie podejmuje właściwe prezydium zarządu oddziału Związku.

TŁO STRONY

Nasza witryna używa ciasteczek (cookies) w celu prowadzenia statystyk odwiedzin oraz personalizacji strony.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza zgodę na używanie ciasteczek.