Ochotnicza Straż Pożarnaw Paprotni
Strona główna · uroczystości · Walne zebranie Ochotniczej Straży Pożarnej w Paprotni
uroczystości

Walne zebranie Ochotniczej Straży Pożarnej w Paprotni

W dniu 17 marca 2012 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej Paprotni, w którym uczestniczyli Starosta Powiatu Sochaczew Tadeusz Koryś, Wójt Gminy Teresin Marek Olechowski, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Lech Kaźmierczak, Wiceprezes Związku Oddziału Gminnego OSP w Teresinie Tadeusz Szymańczak, Komendant Związku Oddziału Gminnego OSP w Teresinie Dariusz Tartanus, Dyrektor Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Marek Misiak, Major Stasiak Tomasz, Major Marcin Przybyłowski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie. Walne Zebranie otworzył i powitał gości Prezes OSP Paprotnie Andrzej Tkaczyk, odczytał porządek dzienny, który został przyjęty bez poprawek. W tym miejscu na prośbę zasłużonego strażaka Kapitana Henryka Kucharskiego odmówiono wspólnie modlitwę. Następnie w głosowaniu jawnym wybrano przewodniczącego WZ Andrzeja Tkaczyka oraz sekretarza Wojciecha Sitarskiego. Wybrano również komisję uchwał i wniosków w składzie Biegański Jan, Bujanowski Jan i Brzywczy Andrzej. Zgodnie z porządkiem dziennym złożono sprawozdania z działalności OSP Paprotnie za 2011 r. sprawozdanie finansowe, przedstawił nam dh Michał Dorodziński. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przeczytał dh Maciej Liberadzki. Wszystkie sprawozdania przyjęto bez uwag.

Komisja Rewizyjna postawiła wniosek o udzielenie Zarządowi OSP absolutorium za okres sprawozdawczy wniosek przyjęto jednogłośnie. Przyjęto również przedstawiony plan działania na rok 2012 oraz plan finansowy, który został przyjęty bez uwag. W wolnych wnioskach głos zabrał Starosta Powiatu Sochaczew Tadeusz Koryś, który podziękował za zaproszenie pogratulował wielu osiągnięć w działaniu tej jednostki oraz zadeklarował dalszą chęć współpracy. Wójt Gminy Teresin Marek Olechowski wyraził zadowolenie z tak prężnego działania OSP na polu operacyjnym i bojowym jak również w dziedzinie sportowej, pogratulował tak wielu osiągnięć druhom strażakom jak również Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej. Wiceprezes Związku Oddziału Gminnego OSP w Teresinie Tadeusz Szymańczak podziękował za zaproszenie podsumował wspólne działania na rzecz rozwoju OSP Paprotnia w szukaniu środków finansowych poprzez Lokalną Grupę Działania Ziemia Chełmońskiego na dalszy rozwój i rozbudowę, gdzie w tym roku będzie wykorzystana znaczna kwota. Przekazał, że jest możliwość zdobywania dalszych środków finansowych z LGD z programu "małych projektów" Pogratulował osiągnięć w zawodach sportowo-pożarniczych oraz sportowych na poziomie gminy a także powiatu. Tadeusz Szymańczak wyraził olbrzymie zadowolenia pracy MDP na rzecz promocji swojej jednostki a także straży na terenie gminy poprzez tworzenie dokumentacji zdjęciowej a także tworzenie filmów zamieszczanych na Youtube, wykorzystywania internetu jako narzędzia promocji i przekazywania informacji. Komendant Związku Oddziału Gminnego OSP w Teresinie Dariusz Tartanus w swoim wystąpieniu podsumował współpracę, jako Komendant Gminny, wyraził zadowolenie z tak dużych osiągnięć. Na zakończenie WZ młodzież zaprezentował bardzo ciekawy film o historii i działaniach OSP Paprotnia sięgających czasów powstania 1917 roku.

/Tadeusz Szymańczak/

TŁO STRONY

Nasza witryna używa ciasteczek (cookies) w celu prowadzenia statystyk odwiedzin oraz personalizacji strony.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza zgodę na używanie ciasteczek.